Gündem Özel – Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen

Not: “Gündem Özel – Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen” adlı video, 09/05/2022 tarihinde YouTube / TBESF kanalında yayınlanmıştır.